Alla manta ayaanta iyo ciida wanaagsan – Mohamed Suleena Tubeec